Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 2η/27-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 2η/27-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 2η/27-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων.

14/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την σύναψη

προγραμματικής σύμβασης

2 Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον νέου οικισμού Κομάνου δήμου Εορδαίας (Α’ φάση)

15/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα την μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας

 

3 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της εθνικής οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ »

16/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
4 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητα συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

17/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
5 Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση προγράμματος κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) 2016 της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς

18/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα την κατάρτιση του προγράμματος ΚΑΠ

 

6 Ημερήσιας διάταξης

Ένταξη έργου στον πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

19/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα ένταξη έργου στον πίνακα έργων ΚΑΠ

 

7

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου, της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς, του δήμου Νεστορίου και της αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. – αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, για την υλοποίηση του Έργου «Επικαιροποίηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΠΜ) Γράμμου – Κόνιτσας – Πωγωνίου

20/16 Το Π.Σ.εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
8 Ημερήσιας διάταξης

9η έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού

αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

21/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα την ένταξη έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ

 

9 Ημερήσιας διάταξης

Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 προς καταρχήν έγκριση

 

22/16 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την

καταρχήν έγκριση του

σχέδιου στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας 2015-2019

10 Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού κλάδου της οικονομίας της πατρίδας μας στα πλαίσια κινητοποιήσεων τους με αφορμή του υπό ψήφιση νομοσχέδιου ασφαλιστικού, στη βουλή.

23/16 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

Κοζάνη 29/1/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος