Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 1η/15-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 1η/15-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 1η/15-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου “αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ.113+00 έως τη Χ.Θ. 113+200″» προϋπολογισμός: 73.800,00€ (με το Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕΠ 541

1/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
 2 Εκτός ημερήσιας διάταξης

1η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 2016

2/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού

3

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / ινστιτούτου τεχνολογίας αγροτικών προϊόντων-τμήματος γάλακτος για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη του παραδοσιακού τυριού Kashkaval»

3/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
4 Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την κατάθεση πρότασης της κυβέρνησης στη βουλή για το ασφαλιστικό όλων των εργαζομένων

4/16 Το Π.Σ. εγκρίνει

Ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος

 

5 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

5/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
6 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

6/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
7 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

7/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
8 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».

8/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

9

Ημερήσιας διάταξης

Επιλογή μηχανικού για την σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων στο έργο: «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας»

9/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιλογή μηχανικού για την σύνταξη πίνακα
10 Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση προγράμματος κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) 2015 της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς

10/16 Αποσύρεται
11 Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

11/16 Αποσύρεται
12 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα ( τυριά, γιαούρτι, κ.λ.π) με β- γλουκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της περιφέρειας Ηπείρου – περιφέρειας δυτ. Μακεδονίας ( Π.Ε. Γρεβενών)»

12/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη

προγραμματικής σύμβασης

13 Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της περιφέρειας Ηπείρου – περιφέρεια δυτ. Μακεδονίας (Π.Ε Γρεβενών) με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών   (β-γλυκάνες)»

13/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη

προγραμματικής σύμβασης

 

Κοζάνη 15/1/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος