Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 3η/31-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 3η/31-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 3η/31-1-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας.

 

24/16 Ο Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Εκτελεστικός Γραμματέας και Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης παρουσίασαν τον απολογισμό πεπραγμένων της Π.Δ.Μ.

Κοζάνη 1/2/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος