Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 – 2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Διαγωνισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 – 2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο ΠΔΜ

Συννημένα:

Η περίληψη διακήρυξης και Η αναλυτική διακήρυξη