Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού «προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας», με αριθμό Διακήρυξης 30/2016, και λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανακοινώνουμε ότι η παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την 25/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν εύλογο χρονικό περιθώριο συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την ετοιμασία του φακέλου της προσφοράς τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την ίδια προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα 12:30 μ.μ.

Ο Διευθυντής Οικονομικού κ.α.α

  

Καλπάκη Βαϊα