Παρακολουθήστε Ζωντανά στις 16:00 τη διάσκεψη με θέμα: «Η Ποντιακή διατροφή ως μοχλός ανάπτυξης και υγείας»

Η Ποντιακή διατροφή ως μοχλός ανάπτυξης και υγείας

Παρακολουθήστε Ζωντανά στις 16:00 τη διάσκεψη με θέμα: «Η Ποντιακή διατροφή ως μοχλός ανάπτυξης και υγείας»

Παρακολουθήστε Ζωντανά στις 16:00 τη διάσκεψη με θέμα: «Η Ποντιακή διατροφή ως μοχλός ανάπτυξης και υγείας»

 

 

Εισηγητές – Τίτλοι Εισηγήσεων:

1. Δρ. Σαββίδης Θωμάς, Καθηγητής Βοτανικής-Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ
Τίτλος: «Η βιολογική αξία της ποντιακής διατροφής»
2. Καλημέρη Ευσταθία, Διατροφολόγος,
Τίτλος: «Διατροφικές συνήθειες από τον Πόντο»
3. Δρ. Βλάχου Χαρίτα, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” του Τμήματος Οικονομικών ΑΠΘ
Τίτλος: «Η Ποντιακή Γαστρονομία στην ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία»
4. Παναγούλιας Ναούμ (Μάκης),
Τίτλος: «Από την οικοτεχνία της γειτονιάς, στην βιοτεχνική παραγωγή»
5. Γκαμπούρα Νανά, Σεφ
Τίτλος: «Ιστορική διαδρομή της ποντιακής κουζίνας. Εδέσματα που η ιστορία τους χάνεται στο βάθος του χρόνου»
6. Τσανακτσίδης Κώστας, Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Μακεδονίας,
Τίτλος: «Αξιοποίηση Ποντιακής Διατροφής στην Περιβαλλοντική Οικονομία»

Παρακολουθήστε Ζωντανά στις 16:00 τη διάσκεψη με θέμα: «Η Ποντιακή διατροφή ως μοχλός ανάπτυξης και υγείας»

 


 

Εισηγητές – Τίτλοι Εισηγήσεων:

1. Δρ. Σαββίδης Θωμάς, Καθηγητής Βοτανικής-Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ
Τίτλος: «Η βιολογική αξία της ποντιακής διατροφής»
2. Καλημέρη Ευσταθία, Διατροφολόγος,
Τίτλος: «Διατροφικές συνήθειες από τον Πόντο»
3. Δρ. Βλάχου Χαρίτα, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” του Τμήματος Οικονομικών ΑΠΘ
Τίτλος: «Η Ποντιακή Γαστρονομία στην ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία»
4. Παναγούλιας Ναούμ (Μάκης),
Τίτλος: «Από την οικοτεχνία της γειτονιάς, στην βιοτεχνική παραγωγή»
5. Γκαμπούρα Νανά, Σεφ
Τίτλος: «Ιστορική διαδρομή της ποντιακής κουζίνας. Εδέσματα που η ιστορία τους χάνεται στο βάθος του χρόνου»
6. Τσανακτσίδης Κώστας, Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Μακεδονίας,
Τίτλος: «Αξιοποίηση Ποντιακής Διατροφής στην Περιβαλλοντική Οικονομία»

Εισηγητές – Τίτλοι Εισηγήσεων:

1. Δρ. Σαββίδης Θωμάς, Καθηγητής Βοτανικής-Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ
Τίτλος: «Η βιολογική αξία της ποντιακής διατροφής»
2. Καλημέρη Ευσταθία, Διατροφολόγος,
Τίτλος: «Διατροφικές συνήθειες από τον Πόντο»
3. Δρ. Βλάχου Χαρίτα, Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” του Τμήματος Οικονομικών ΑΠΘ
Τίτλος: «Η Ποντιακή Γαστρονομία στην ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία»
4. Παναγούλιας Ναούμ (Μάκης),
Τίτλος: «Από την οικοτεχνία της γειτονιάς, στην βιοτεχνική παραγωγή»
5. Γκαμπούρα Νανά, Σεφ
Τίτλος: «Ιστορική διαδρομή της ποντιακής κουζίνας. Εδέσματα που η ιστορία τους χάνεται στο βάθος του χρόνου»
6. Τσανακτσίδης Κώστας, Καθηγητής, τμήμα Χημικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Μακεδονίας,
Τίτλος: «Αξιοποίηση Ποντιακής Διατροφής στην Περιβαλλοντική Οικονομία»