Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 1b

Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

 

Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής.

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

Την Πέμπτη 03/03/22 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδης Γεώργιος στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Π.Ε. Φλώρινας επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας Βόσδου Σωτήριο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Μαργαρίτη Γεώργιο.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση του απολογισμού 2021 Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας ως προς την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας προς τους πολίτες, εξαντλώντας με όλες τις δυνατότητες τους πόρους μέσα από δομικές αλλαγές όπου απαιτούνταν.

Η Περιφερειακή Αρχή κατάφερε να ενισχύσει το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, ώστε να συμβάλει τα μέγιστα τόσο στη πρόληψη, μέσω της καλύτερης διάγνωσης, όσο και στην αντιμετώπιση και την περίθαλψη των ασθενών της ευρύτερης περιοχής.

Αισθανόμαστε περήφανοι καθώς διακρίνεται το θετικό αποτύπωμα και το ισοζύγιο των δράσεων και των λειτουργιών της Δημόσιας υγείας για την Περιφέρειά μας, αναβαθμίζοντας τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, αφενός για να περιοριστούν στο ελάχιστο τα περιστατικά που φεύγουν εκτός Δυτικής Μακεδονίας και αφετέρου να παγιωθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις μονάδες υγείας της Περιφέρειας.

Τέλος, η ενεργειακή αναβάθμιση και η επέκταση του Γ.Ν.Φλώρινας είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής, με θετικό πρόσημο στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών στην υγεία και στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που αποκτήθηκε:

 1. Αναισθησιολογικό συγκρότημα
 2. Θερμοκοιτίδα Νεογνών
 3. Χειρουργική τράπεζα γενικής χειρουργικής
 4. Χειρουργική τράπεζα ουρολογικής χειρουργικής
 5. Χειρουργική τράπεζα γυναικολογικής/τοκετών
 6. Σκυαλυτική λυχνία LED για χειρουργική χρήση
 7. VIDEO κολποσκόπιο
 8. Χειρουργική τράπεζα οφθαλμολογικής χειρουργικής
 9. YAG LASER οφθαλμολογικό
 10. Αυτόματο οπτικό πεδίο με τραπέζι
 11. Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός
 12. Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης
 13. Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός
 14. Χειρουργική Διαθερμία
 15. Εύκαμπτο Κυστεοσκόπιο
 16. Ψηφιακός Μαστογράφος
 17. Βιομετρία – Παχυμετρία B-SCAN
 18. Διαθλαστική μονάδα με σχισμοειδή λυχνία και απεικόνηση
 19. Μηχάνημα Οπτικής Τομογραφίας
 20. Ψυγείο Ασκών Αίματος
 21. Θάλαμος Συντήρησης Αιμοπεταλίων
 22. Σύστημα αγκίστρου άνω-κάτω κοιλίας

 

Σύνολο: 1.826.000 ευρώ

Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

 

Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 1 Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 2 Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 3 Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 4 Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 5 Οι Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις άμεσες προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη  στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 6