Οι ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας για τις ημέρες του Πάσχα (2022)

Οι ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας για τις ημέρες του Πάσχα (2022)

Οι ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας για τις ημέρες του Πάσχα (2022)

Καλό Πάσχα

και καλή Ανάσταση !

Οι ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας για τις ημέρες του Πάσχα (2022)

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Γεώργιος Μαργαρίτης