Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μ. Μακρυγιάννη 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μ. Μακρυγιάννη 2022

» Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κ. Κυριακίδου - Τσιάγγου 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2022

» Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Σ. Κιάνα 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2022

» Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών κ. Ε. Ντιό 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών κ. Ε. Ντιό 2022

» Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Θ. Μάνου 2022

Χριστουγεννιάτικες ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δυτικής Μακεδονίας 2022

» Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαου Μακρυγιάννη για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Πανελλήνιες εξετάσεις

Ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαου Μακρυγιάννη για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 7