Οι εγκρίσεις της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (8-3-2022)

Οι εγκρίσεις της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οι εγκρίσεις της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σήμερα  Τρίτη 22/03/2022 εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή:

Τα σχέδια και οι όροι Προγραμματικών Συμβάσεων:

  • μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη: «Γεωτεχνική έρευνα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Εμπορίου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 26.058.31€ (με Φ.Π.Α.).
  • μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Βοΐου για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βοΐου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.110.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
  • μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  και του Δήμου Γρεβενών για τις μελέτες: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 330.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Υποβλήθηκε  Πρόταση στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο:

  • «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΚΑΒ Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου:

  • «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» Προϋπολογισμού 74.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Προχωρούν σημαντικά έργα με τις εγκρίσεις πρακτικών διαγωνισμών:

  1. Η ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – Όρια Ν. Γρεβενών (αριθ.30)» Συνολικού Προϋπολογισμού: 320.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
  2. Η ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
  3. Η ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 853.200,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
  4. Η Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»