Oδηγίες για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής/απόρριψης για τα επενδυτικά σχέδια του 1ου κύκλου υποβολής των καθεστώτων ενισχύσεων του Ν. 4399/16

Αναπτυξιακός νόμος

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

1) Σύμφωνα με:
την υπ’ αριθμ. 2871/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108645/17-10-2016 (B’3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

την υπ’ αριθμ. 2878/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108644/17-10-2016 (B’3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»

την υπ’ αριθμ. 2900/10-01-2018 (Β’ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016 (B’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στα εν λόγω καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» και για τις οποίες μέχρι 10-1-2018 δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, πριν από την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής,
να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι:

i) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καθώς και ii) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός περιόδου δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία υπεβλήθη η αίτηση υπαγωγής.

2) Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στον τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 108612/17-10-2016 (Β’ 3410) ΚΥΑ «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων,

καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού», για τα οποία απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οφείλουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ, να υποβάλλουν την Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την Άδεια κατασκευής πριν η αρμόδια υπηρεσία εκδώσει την απόφαση υπαγωγής.


Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους φορείς προκειμένου να ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν προχωρήσουν στην έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής για τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε Οριστικό Πίνακα (ή, στην περίπτωση σχεδίων του καθεστώτος ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που αξιολογούνται θετικά προς υπαγωγή και υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια)

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η ενημέρωση των επενδυτικών φορέων από την αρμόδια Υπηρεσία γίνεται μέσω της ενέργειας «Μηνύματα» του ΠΣΚΕ με την αποστολή τυποποιημένου μηνύματος. Για την υποβολή των δικαιολογητικών από τον φορέα, τάσσεται κατ΄αρχήν προθεσμία από τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Μηνύματα» του ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της αρχικής 10ήμερης προθεσμίας ο φορέας δεν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει να επανέλθει με νέο μήνυμα υπενθύμιση.

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία αξιολογεί την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτουν οι προαναφερόμενες διατάξεις απαντά ανάλογα στις σχετικές ερωτήσεις για τον έλεγχο της υποβολής των δικαιολογητικών  και προχωράει είτε στην έκδοση της απόφασης υπαγωγής είτε στην έκδοση της απόφασης απόρριψης, μέσω της σχετικής ενέργειας του ΠΣΚΕ και σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα που παράγεται από το σύστημα.

Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανταποκριθεί ή για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρά τα μηνύματα της Υπηρεσίας και μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου, η Υπηρεσία απαντά αρνητικά στις σχετικές ερωτήσεις ελέγχου και προχωρά στην έκδοση απορριπτικής απόφασης για το επενδυτικό σχέδιο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (περί μη μετεγκατάστασης)
Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, του φορέα επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνεται στον οριστικό πίνακα κατάταξης του καθεστώτος Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας/Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ/Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Ν.4399/2016 για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής

Κειμενο:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «…………………………» ή σε περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης ως συμμετέχων εταίρος σε αυτή δηλώνω ότι:

Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό υποβολής ……../……../.. δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, κατά τη διετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και δεν θα το πράξει εντός περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (άρθρο 14 παρ. 16 Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει).

Ως ”μετεγκατάσταση“ ορίζεται η μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση).

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ (σημείο 61α του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. 651/2014 της Ε.Ε., όπως ισχύει).

Τη δήλωση υπογράφουν:


Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρίας όλοι οι εταίροι που θα συμμετάσχουν στην εταιρική σύνθεση του φορέα

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο οδηγιών πατήστε εδώ