Νέο Spot της Π.Δ.Μ για την τόνωση της τοπικής παραγωγής - Πάσχα 2020

Νέο Spot της Π.Δ.Μ για την τόνωση της τοπικής παραγωγής – Πάσχα 2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Νέο Spot της Π.Δ.Μ για την τόνωση της τοπικής παραγωγής – Πάσχα 2020