Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας 15.000 κιλών λευκού οικολογικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95668)

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας 15.000 κιλών λευκού οικολογικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95668)

Ανακοινώνουμε ότι λόγο της Τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΜΗΘΕΙΣ το χρονικό διάστημα Δευτέρα 07/09/20120 και ώρα 23:00 έως Τρίτη 08/09/2020 έως 16:00, και την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα  12:00 έως και ώρα 21:30,

που είχε ως συνέπεια πολλοί οικονομικοί φορείς να μην καταστεί δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό, δόθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14η /09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του διαγωνισμού και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον ν. 4412/16.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη προμήθειας 15.000 κιλών λευκού οικολογικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών

σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης (19/2020)

diakirixi19-2020-promitheia-akrylikou-xromatos-kozani

 

 

 

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας 15.000 κιλών λευκού οικολογικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95668) 

Ανακοινώνουμε ότι λόγο της Τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ – ΠΡΟΜΗΜΗΘΕΙΣ το χρονικό διάστημα Δευτέρα 07/09/20120 και ώρα 23:00 έως Τρίτη 08/09/2020 έως 16:00, και την Τετάρτη 09/09/2020 και ώρα  12:00 έως και ώρα 21:30,

που είχε ως συνέπεια πολλοί οικονομικοί φορείς να μην καταστεί δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά στον διαγωνισμό, δόθηκε μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14η /09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Κατόπιν τούτου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του διαγωνισμού και να υποβάλλουν την προσφορά τους.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον ν. 4412/16.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη προμήθειας 15.000 κιλών λευκού οικολογικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών

σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης (19/2020)