Τοπαλίδης Ηλίας - ΤΕΒΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Δήμου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε από την 19η έως και την 22η Μαΐου και υλοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΤΕΒΑ 2018-2019

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Δήμου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε από την 19η έως και την 22η Μαΐου και υλοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΤΕΒΑ 2018-2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Δήμου Κοζάνης

που πραγματοποιήθηκε από την 19η έως και την 22η Μαΐου και υλοποιείται στα

πλαίσια υλοποίησης του έργου ΤΕΒΑ 2018-2019

ΤΕΒΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 3η ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του Δήμου Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε από την 19η έως και την 22η Μαΐου και υλοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΤΕΒΑ 2018-2019.

Στη διανομή αυτή υιοθετήθηκε η νέα, πρωτοποριακή, μεθοδολογία παραλαβής (Drive Through) των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) από τους ωφελούμενους κατά την οποία, οι ωφελούμενοι διέρχονται με το όχημα τους από δύο σημεία ελέγχου, για τη ταυτοποίηση και τη παραλαβής της ποσότητας τροφίμων και ΒΥΣ που τους αναλογεί, χωρίς να αποβιβάζονται από τα οχήματα τους και περιορίζοντας στο ελάχιστο την επαφή με τις ομάδες εργασίας του Δήμου και του αναδόχου στα πλαίσια περιορισμού της πανδημίας Covid-19.

Η μεθοδολογία έγινε καθολικά αποδεκτή από τους ωφελούμενους και θα διατηρηθεί στις επόμενες διανομές. Επίσης, ο Δήμος Κοζάνης και συγκεκριμένα η Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου ανέλαβε και διένειμε κατ΄ οίκον τρόφιμα και ΒΥΣ σε ωφελούμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν διαθέτουν όχημα.

Ο επόμενος στόχος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης / ΠΔΜ, που είναι ο επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είναι να ενισχύσει το κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος  του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους υλοποιώντας δράσεις Συνοδευτικού χαρακτήρα.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα

τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών της φτώχειας, προάγει

την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και

συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού

αποκλεισμού.

Ενισχύει την δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων Δήμων και Φορέων.