Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου Νανόπουλου (7-3-2021)

Συλλυπητήριο μήνυμα

Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου Νανόπουλου (7-3-2021)

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το θάνατο του Πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ. Γεωργίου Νανόπουλου και συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα 7 Μαρτίου 2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα που υπηρέτησε την περιοχή μας μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή του στα κοινά ως Αντινομάρχης Κοζάνης.

Η προσφορά στους πολίτες δεν περιορίστηκε μόνο μέσω των αξιωμάτων που κατείχε αλλά και μέσα από την πολύ σημαντική επιστημονική- δημοσιοϋπαλληλική του καριέρα.

Έντιμος και ηθικός άνθρωπος, άφησε με το πέρασμά του στην κοινωνία μας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και αποφάσισε ομόφωνα την Έκδοση Ψηφίσματος που έχει ως εξής:

 • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα
 • Να προβεί αντί στεφάνου σε δωρεά για ενίσχυση κάποιου ιδρύματος ή συλλόγου μετά από υπόδειξη της οικογένειάς του
 • Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το παρόν ψήφισμα

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 75/21 και ΑΔΑ: Ω39Β7ΛΨ-ΔΧ4

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ευφροσύνη Ντιό

Συνημμένα:

Πρακτικό 8ης Συνεδρίασης (Κατεπείγουσας) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σήμερα, την 7η-3-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 167 του Ν. 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α΄55/11.03.2020)  και ύστερα από τη με Αριθ. Πρωτ. 32569/7-3-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Π.Σ., συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (δια περιφοράς)

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι:

Α.

Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Β.

 1. Ευφροσύνη Ντιό, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Ιωάννης Λιάσης, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Απόστολος Τζιώτζης, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γ.

 1. Ιωάννης Γιάτσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών
 2. Δημήτριος Σαββόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς
 3. Γρηγόριος Τσιούμαρης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης
 4. Ιωάννης Κιοσές, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

Δ.

 1. Παναγιώτα Γκατζαβέλη, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης
 2. Νικόλαος Λυσσαρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης
 3. Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος
 4. Γεώργιος Βαβλιάρας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
 5. Βασίλειος Άμπας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
 6. Ηλίας Τοπαλίδης, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας
 7. Όλγα Πουταχίδου, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού
 8. Κιάνας Στέργιος, Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Συμπολίτευση

 1. Μαργαρίτης Γεώργιος
 2. Δαδαμόγια Αικατερίνη
 3. Μακρυγιάννης Μενέλαος
 4. Βόσδου Σωτήριος
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Μάνος Θωμάς
 7. Φωλίνας Αθανάσιος
 8. Χατζηζήσης Λάμπρος

Αντιπολίτευση

 α) Αντιπολίτευση μείζων

 1. Καρυπίδης Θεόδωρος
 2. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 3. Λαζαρίδης Παύλος
 4. Κάτανας Ηλίας
 5. Γιαννακίδης Σταύρος
 6. Κωτακίδης Γιώργος
 7. Κώττας Παναγιώτης
 8. Μαρκόπουλος Ναούμ
 9. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

β) Αντιπολίτευση Ελάσσων

 1. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
 2. Χριστοφορίδης Γεώργιος
 3. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 4. Στρατάκης Ιωάννης
 5. Γιαννόπουλος Γρηγόριος

γ) Αντιπολίτευση Ελάσσων

 1. Τσάκωνας Αντώνιος
 2. Καραντζίδης Βασίλειος

δ) Αντιπολίτευση Ελάσσων

 1. Σαββουλίδης Χρήστος

ε) Αντιπολίτευση Ελάσσων

 1. Πράσσος Στέφανος

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κ. Mπασδέκη Ελευθερία, κ. Καλημέρη Ευαγγελία, κ. Καραθανάσης Δημήτριος και ο κ. Κουρκούτας Γεώργιος.

Mετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο :  Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ.Γεωργίου Νανόπουλου.

 

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το θάνατο του Πρώην Αντινομάρχη Κοζάνης κ.Γεωργίου Νανόπουλου και συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα 7 Μαρτίου 2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα που υπηρέτησε την περιοχή μας μέσα από την πολύχρονη συμμετοχή του στα κοινά ως Αντινομάρχης Κοζάνης.

Η προσφορά στους πολίτες δεν περιορίστηκε μόνο μέσω των αξιωμάτων που κατείχε αλλά και μέσα από την πολύ σημαντική επιστημονική- δημοσιοϋπαλληλική του καριέρα.

Έντιμος και ηθικός άνθρωπος, άφησε με το πέρασμά του στην κοινωνία μας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνήλθε εκτάκτως την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και αποφάσισε ομόφωνα την Έκδοση Ψηφίσματος που έχει ως εξής:

 • Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα
 • Να προβεί αντί στεφάνου σε δωρεά για ενίσχυση κάποιου ιδρύματος ή συλλόγου μετά από υπόδειξη της οικογένειάς του
 • Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το παρόν ψήφισμα

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 75/21