Καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας 2012 – τρίτη πληρωμή – (ΠΕ Κοζάνης)

Βιολογική Γεωργία

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης – 1ος όροφος)  οι

καταστάσεις πληρωμής  Βιολογικής Γεωργίας 2012 – τρίτη πληρωμή – (ΠΕ Κοζάνης)

προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.