41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-10-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-10-2016)

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-10-2016) – 41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-10-2016) – 41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-10-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού επαναδιαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων ΙΙΙ μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 3. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Κοζάνης : α) Κτηνιατρικό Γραφείο Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Αγροτικής Οικονομίας Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Νεάπολης Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β συστήματος 40 kwp, λαμπτήρων τύπου Led, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών «προϋπολογισμού 268.686,67 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)
 7. Έγκριση πρακτικού Νο.23 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 3-10-2016 για νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 5/2016)και μετά την διαπραγμάτευση της 22-9-2016,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017
 8. Έγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση του υποέργου: «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)»

  (τίτλοι έργων χρηματοδότησης: 1. «Αποκατάσταση ζημιών – Σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν.Καστοριάς»,2. «Αντιπλημμυρικά έργα Ν.Καστοριάς»

 9. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2016 Π.Ε.Καστοριάς
 10. Έγκριση τροποποίησης αριθμ.881/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης για την συνδρομή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής υποστήριξης, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 1/6/2016
 11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 162.642,00 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016
 13. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων της ταχυδρομικής θυρίδας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στις εκδηλώσεις μνήμης για τα Ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του χορευτικού τμήματος και της χορωδίας του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων «Τα Κάστρα» στην Κέρκυρα για συμμετοχή σε πολιτιστικό φεστιβάλ
 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

  του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Καλλινίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στις 26 Οκτωβρίου 2016 προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Δημητρίου

 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρου Θεοδώρου
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ.Ματθαίου Καλαϊτζόπουλου
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κώττα Παναγιώτη
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κιοσέ Ιωάννη
 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Γιαννόπουλου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.