Κατασκευή αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου

Κατασκευή αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου – Προϋπολογισμός: 75 εκατ. €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών Έργα και Δράσεις

Κατασκευή αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου – Προϋπολογισμός: 75 εκατ. €

Κατασκευή αρδευτικού Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου – Προϋπολογισμός: 75 εκατ. €

Το σχεδιαζόμενο έργο εκτείνεται κατά κύριο λόγο στην βορειοδυτική περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, του ποταμού Αλιάκμονα, ενώ ένα μικρό τμήμα του καταλαμβάνει περιοχή που βρίσκεται στην νοτιοδυτική περιοχή αυτής, συνολικής έκτασης 37.000 στρεμμάτων.

Πρόκειται για συλλογικό αρδευτικό δίκτυο, το οποίο προβλέπει την λήψη αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα Ιλαρίωνα, επί του ποταμού Αλιάκμονα, ώστε να εξασφαλίζεται άρδευση με κλειστούς υπό πίεση αγωγούς, με φυσική ροή και με μικρή ενίσχυση πίεσης μέσω αντλιών, κυρίως για την ανάκτηση των απωλειών πίεσης εντός των αγωγών.

Το έργο θα συμβάλει στην εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και ενέργειας και στη μείωση της καλλιεργητικής δαπάνης, στην αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.