Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Συνεδρίασης λογοδοσίας (Γ’ Διμήνου) της Περιφερειακής Αρχής (1-7-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Συνεδρίασης λογοδοσίας (Γ’ Διμήνου) της Περιφερειακής Αρχής (1-7-2024)

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 167 και 168Α του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 5056/2023 και ισχύει.
  2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 96779/14.06.2024 Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε  «Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας».

Η δια ζώσης συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) στη 1 Ιουλίου  2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, με θέματα:

  1. Τη με αριθμ πρωτ.102627/26.06.2024 ερώτηση.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες» κ. Χρήστο Μπαρδάκα.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.103421/27.06.2024 ερώτηση.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες» κ. Κωνσταντίνο Παλάσκα.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.103690/27.06.2024 ερώτηση με θέμα ¨Οι απ’ ευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις εκτός Δυτικής Μακεδονίας¨

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του  συνδυασμού «Ελπίδα», κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.104007/27.06.2024 ερώτηση.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση  για τη Δυτική Μακεδονία», κ. Νόντα Στολτίδη.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.104017/27.06.2024 ερώτηση με θέμα ¨Μη βιώσιμη η κατάσταση στην ΤΚ Αχλάδας – Ενέργειες επίλυσης.¨

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Περιφερειακή Σύμβουλο του συνδυασμού «Ελπίδα», κ. Αλέξανδρο Ακριτίδη.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.104022/27.06.2024 ερώτηση με θέμα ¨Ποιος θα μας σώσει απ’ τους «σωτήρες»;

Η ερώτηση κατατέθηκε από την Επικεφαλής του συνδυασμού «Ελπίδα», κ.Γεωργία Ζεμπιλιάδου.

 

  1. Τη με αριθμ πρωτ.104030/27.06.2024 ερώτηση.

Η ερώτηση κατατέθηκε από τον Επικεφαλής του συνδυασμού «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες», κ. Γεώργιο Κασαπίδη.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νικόλαος Σαμαράς

 

Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης της Ειδικής Συνεδρίασης λογοδοσίας (Γ’ Διμήνου) της Περιφερειακής Αρχής (1-7-2024)