Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνεται ιδιοκτήτρια του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνεται ιδιοκτήτρια του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνεται ιδιοκτήτρια του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεταβιβάζεται κατά κυριότητα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το κτίριο της παλιάς Νομαρχίας Κοζάνης.

Το γεγονός αυτό είναι το αποτέλεσμα επίμονης και κοπιώδους προσπάθειας της Περιφερειακής Αρχής που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2019.

Για το λόγο αυτό ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας και των Υπουργείων που συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή.

Μετά από σειρά εγγράφων, συναντήσεων και ενεργειών του κ. Κασαπίδη με αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των σχετικών Υπουργείων, το κτίριο της Νομαρχίας Κοζάνης, εξαιρέθηκε από τη λίστα των ακινήτων του Δημοσίου που είχαν παραχωρηθεί στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και επέστρεψε στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τροποποίηση του νόμου του 1994 περί μεταβίβασης των κτιρίων των Νομαρχιών, που έγινε το 2021, και με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η Π.Δ.Μ. γίνεται πλέον ιδιοκτήτρια του κτιρίου της.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας είχε θέσει εξ’ αρχής ως βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος.

Ιδιαίτερα δε αυτών που αφορούσαν σε οικονομικές εκκρεμότητες καθώς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επί δεκαετίες οι Υπηρεσίες της Π.Δ.Μ.

Αξίζει να αναφερθεί πως ήδη για το συγκεκριμένο κτίριο έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την νομιμοποίησή του, καθώς δεν είχε νόμιμη πολεοδομική άδεια για τη λειτουργία του!!

Παρόμοιες εκκρεμότητες διευθετήθηκαν και για το κτίριο της πρώην Νομαρχίας Καστοριάς, το οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 1,2 εκ. €.