Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022

Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022 - 1

Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022

Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022

Με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε εκθέσεις τροφίμων το Α’ εξάμηνο του 2022, συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και συμμετείχαν οι πρόεδροι και στελέχη των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και η γενική Διευθύντρια της ΑΝΚΟ κ. Έλενα Νάμινι και η κ. Λιάνα Παπατέρπου υπεύθυνη του Τμήματος Επιχειρηματικότητα – Καινοτομίας της ΑΝΚΟ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων και θα συμμετέχουν σε εκθέσεις τις οποίες η Περιφέρεια έχει εντάξει στο πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων για το έτος 2022.

Συζητήθηκαν τεχνικά και πρακτικά ζητήματα και αναλύθηκαν παράμετροι της συμμετοχής των επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η κυρία Ντιό τόνισε ότι είναι σημαντική η προετοιμασία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθεσιακές δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η καταγραφή και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της συμμετοχής αποτελεί προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.

Ως εκ τούτου η κυρία Ντιό εισηγήθηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης Εξωστρέφειας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022 -1 Η Αντιπεριφερειάρχης Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών, Ευφροσύνη Ντιό, πραγματοποίησε συνάντηση με τις Επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν σε επιχειρηματικές εκθέσεις για το Α΄ εξάμηνο του 2022 - 2