Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.) - Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Στη συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022,  έγινε ενημέρωση από την ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Α.ΔΥ.Μ., για την πορεία του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή της, η δράση του «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» (ΤΑΔΥΜ COVID 19), διέγραψε εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία αφού η μεγάλη ανταπόκριση που επέδειξαν οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας οδήγησε στην εξάντληση των Πόρων του Ταμείου σε επίπεδο εγκεκριμένων αιτήσεων, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στις 12-05-2022 διεκόπη η διάθεση του Προγράμματος δεδομένου ότι η απορρόφηση του Ταμείου σε επίπεδο εγκρίσεων άγγιξε σε ποσοστό 99,66%.

Η ΕΑΤ πραγματοποιεί ενέργειες προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα εκκρεμή εγκεκριμένα αιτήματα χρηματοδοτήσεων καθώς και να εκταμιευθεί το συνολικό ποσό των δανείων με σκοπό η απορρόφηση του Ταμείου σε επίπεδο εκταμιεύσεων προς τις επιχειρήσεις να αγγίξει το 100%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε με περίοδο αναφοράς έως 31-05-2022, ενισχύθηκαν 634 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εγκεκριμένες αιτήσεις), με συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίων κίνησης από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, με διετή επιδότηση επιτοκίου 100%, ύψους πάνω από 20.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένοι και οι τόκοι).

 

Συνημμένα:

Η παρουσίαση σε μορφή Pdf

gatzaveli-apologismos-tadym-eos-31-5-2022