Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.) - Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Εξαντλήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Α.ΔΥ.Μ.)

Στη συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022,  έγινε ενημέρωση από την ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Α.ΔΥ.Μ., για την πορεία του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή της, η δράση του «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» (ΤΑΔΥΜ COVID 19), διέγραψε εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία αφού η μεγάλη ανταπόκριση που επέδειξαν οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας οδήγησε στην εξάντληση των Πόρων του Ταμείου σε επίπεδο εγκεκριμένων αιτήσεων, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στις 12-05-2022 διεκόπη η διάθεση του Προγράμματος δεδομένου ότι η απορρόφηση του Ταμείου σε επίπεδο εγκρίσεων άγγιξε σε ποσοστό 99,66%.

Η ΕΑΤ πραγματοποιεί ενέργειες προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα εκκρεμή εγκεκριμένα αιτήματα χρηματοδοτήσεων καθώς και να εκταμιευθεί το συνολικό ποσό των δανείων με σκοπό η απορρόφηση του Ταμείου σε επίπεδο εκταμιεύσεων προς τις επιχειρήσεις να αγγίξει το 100%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε με περίοδο αναφοράς έως 31-05-2022, ενισχύθηκαν 634 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εγκεκριμένες αιτήσεις), με συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίων κίνησης από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, με διετή επιδότηση επιτοκίου 100%, ύψους πάνω από 20.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένοι και οι τόκοι).

 

Συνημμένα:

Η παρουσίαση σε μορφή Pdf

gatzaveli-apologismos-tadym-eos-31-5-2022