Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

42η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-8-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

42η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-8-2022)

42η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-8-2022) – 42η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-8-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 09/08/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ, Αδιάθετο Τμήμα 1 Κοζάνη» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 3. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμού: 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 4. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 5. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 428.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 6. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 7. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.010.600,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 8. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 9. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 10. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Εύξεινο Λέσχη Σερβίων (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 11. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στο Φεστιβάλ Νεολαίας “Kozani Youth Fest 2022″(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 12. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στις διήμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 13. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στις εκδηλώσεις Πολιτισμού και Παράδοσης της Πολιτιστικής Λέσχης Ποντίων Περδίκκα Εορδαίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Β ΦΑΣΗ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 16. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 17. Άρση έγκρισης δαπάνης και ακύρωση ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) για κατάσχεση εις χείρας τρίτου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 18. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) για ευθύνη σε αποζημίωση από αυτοκινητιστικό ατύχημα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) για έννομη αντίδραση σε απόγραφο (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 21. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων προμήθειας ειδών για την υλοποίηση του του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 22. Έγκριση Δημοπράτησης και των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανάθεση μελετών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  (Κωδικός : VOSKO_PLANS_PDM) Προϋπολογισμού: 1.979.526,703 Ευρώ (συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24%)»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –  Έδρας για ένα έτος και έγκριση της μελέτης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος και έγκριση της συνημμένης μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδηλώσεων, «Ιώνεια 2022» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 26. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 1. του ΝΠΔΔ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και 2.του ΝΠΙΔ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογιών ΑΠΕ-Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. ΦλώριναςΔ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης ‘’Παρουσίαση του τόμου Αγία Σοφία. Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο’’ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 30. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του 6ου Παραδοσιακού Εργαστηρίου δόμησης στον Πεντάλοφο Κοζάνης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.