Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια -1-

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια

Την αύξηση του ωφέλιμου όγκου αποθήκευσης νερού κατά 50,0 χιλ. τόνους εξασφάλισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την ολοκλήρωση σχετικών εργασιών στο υφιστάμενο φράγμα της Τ.Κ. Δασοχωρίου, της Π.Ε. Γρεβενών.

Έτσι ένα χρόνιο αίτημα των φορέων και των κατοίκων του Δήμου Δεσκάτης παίρνει σάρκα και οστά.

Το έργο αφορούσε στην ανύψωση της στέψης του φράγματος κατά (2) μέτρα, με σκοπό την υποστήριξη του αρδευτικού δικτύου με επαρκείς ποσότητες  νερού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ΤΟΕΒ Δασοχωρίου.

Το κόστος των εργασιών ανήλθε στις 120 χιλ. ευρώ το οποίο σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από την Δ.Τ.Υ. της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΟΕΒ Δασοχωρίου είναι από τα πιο υγιή της Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά την επίσκεψή του στο έργο, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Κασαπίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, Αθανάσιο Φωλίνα, τον Δήμαρχο Δεσκάτης, Δημήτρη Κορδίλα, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δασοχωρίου, Χρήστο Μαλλιώρα και τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Δασοχωρίου, Γιάννη Παπαευθυμίου, στάθηκε στην βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια σε έργα βασικής υποδομής του πρωτογενή τομέα που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας και την μείωση του κόστους παραγωγής στην Δυτική Μακεδονία.

 

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια -1-

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια -2-

Έργα αναβάθμισης γεωργικών υποδομών στην Π.Ε. Γρεβενών από την Περιφέρεια -3-