Επαναληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Βίγλα Πισοδέρι Φλώρινας

Επαναληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2019 & 2020).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), και μετά την αριθ. 37/15-1-2019 με ΑΔΑ: 6ΚΤ47ΛΨ-8Ν6 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διενεργηθεί φανερή και προφορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2019 & 2020), από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης:

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής:

Α. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός εναέριος αναβατήρας (μήκους 1400μ., κατασκευής οίκου

GRAFFER, μεταφορικής ικανότητας 800 ατόμων/ώρα). β. Νέος εναέριος αναβατήρας (μήκους 1800μ., κατασκευής οίκου

LEITNER, μεταφορικής ικανότητας 1200 ατόμων/ώρα). γ. Παλιός συρόμενος αναβατήρας (μήκους 800μ) κατασκευής οίκου LEITNER.

δ. Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β. Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ. ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

γ. Δεξιά πίστα μήκους 2,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη μαύρη με ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ.

δ. Περιφερειακή διαδρομή(τουριστική) από κορυφή μέχρι την αφετηρία μήκους 3 χλμ, περίπου.

ε. Διαδρομή από τη βάση του συρόμενου μέχρι το νέο αναβατήρα μήκους 2 χλμ. περίπου,

στ. Μίνι πίστα για παιδιά μήκους 200 μέτρων περίπου.

η. Διαδρομή από το τέρμα του συρόμενου μέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα

μήκους 2,5 χλμ. περίπου.

θ. Πίστα Πισοδερίου μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

Δ) Το Διοικητήριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν παραχωρηθεί στον Σ.Ο.Χ. Φλώρινας (μέρος του ισογείου και του υπογείου) με τον όρο της υποχρεωτικής λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως καφέ εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου ορόφου του Διοικητηρίου.

  • Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 11-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 09.00 έως 10.00 π.μ.),

ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

Πατήστε εδώ για περισσότερα για τη Επαναληπτική διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας.