Κασαπίδης Γιώργος: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Μελέτες βελτίωσης οδικού τμήματος Καισαρειά-Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση Χάνδακα»

Ένταξη των μελετών των οδικών τμημάτων «Κόμβος Φλώρινας-Αμμοχώρι» και «Ξινό Νερό-Πτολεμαΐδα», του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Όρια Ν. Λάρισας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ένταξη των μελετών των οδικών τμημάτων «Κόμβος Φλώρινας- Αμμοχώρι» και «Ξινό Νερό-Πτολεμαΐδα», του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Όρια Ν. Λάρισας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Ένταξη των μελετών των οδικών τμημάτων «Κόμβος Φλώρινας- Αμμοχώρι» και «Ξινό Νερό -Πτολεμαίδα»,

του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Όρια Ν. Λάρισας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 

Την ένταξη των μελετών των οδικών τμημάτων «Κόμβος Φλώρινας-Αμμοχώρι» και «Ξινό Νερό-Πτολεμαΐδα» του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Όρια Ν. Λάρισας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020, υπέγραψε την Τετάρτη 26/01/2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Η μελέτη του οδικού τμήματος «Κόμβος Φλώρινας-Αμμοχώρι» αφορά την εκπόνηση του συνόλου των μελετών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μήκους 5,5 χιλιομέτρων, προκειμένου να αποκτήσει τετράιχνη διατομή, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και  διαχωριστικό στηθαίο.

Η μελέτη του οδικού τμήματος «Ξυνό Νερό-Πτολεμαΐδα» αφορά την εκπόνηση του συνόλου των μελετών για την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού μήκους 31 χιλιομέτρων, προκειμένου να αποκτήσει τετράιχνη διατομή, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και  διαχωριστικό στηθαίο.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την εκπόνηση των μελετών ανέρχεται σε 7.140.475,29 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με δικαιούχο φορέα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η μελετητική ωρίμανση των δύο αυτών οδικών τμημάτων, ήταν στις άμεσες προτεραιότητές της, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Πτολεμαΐδα-Φλώρινα με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου, στοχεύοντας στην διασύνδεση της Φλώρινας με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, στην οδική ασφάλεια και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.