Ενημέρωση για τις εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΘ

Ενημέρωση για τις εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση για τις εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 αναβάλλονται, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. 3917/22-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, της Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήματος Β΄, (κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους από τις αρμόδιες εξεταστικές επιτροπές).

Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα οριστούν εκ νέου οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των σχετικών εξετάσεων.

Η υποβολή δικαιολογητικών* για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και θα διαβιβάζονται από την υπηρεσία μας στην Γενική Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας / Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΜΕΘ./ Τμήμα Δημόσιας Υγείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ.:54627 τηλ.2313330846, 848 (υπόψη κ. Ζαβρακλή και Π. Ζαγορίτη).

*Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε το άρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι: α) Δίπλωμα ή πτυχίο ή … ότι προβλέπεται στο άρθρο 3,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας περί ασκήσεως και δ) φωτοτυπία ταυτότητας. 

 

Εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Ενημέρωση για τις εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση για τις εξε τάσεις Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 αναβάλλονται, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. 3917/22-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, της Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήματος Β΄, (κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους από τις αρμόδιες εξεταστικές επιτροπές).

Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα οριστούν εκ νέου οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των σχετικών εξετάσεων.

Η υποβολή δικαιολογητικών* για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και θα διαβιβάζονται από την υπηρεσία μας στην Γενική Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας / Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας ΜΕΘ./ Τμήμα Δημόσιας Υγείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ.:54627 τηλ.2313330846, 848 (υπόψη κ. Ζαβρακλή και Π. Ζαγορίτη).