Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας” ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου “Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής Φλώρινας” προϋπολογισμού 1.000.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.