Δημήτρης Καρακασίδης: «Η σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη δεν αποτελεί το τέρμα μια διαδρομής αλλά μια νέα αρχή»

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Καρακασίδης Δημήτρης

Η σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη, τον οποίο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί το τέρμα μια διαδρομής, την οποία ξεκίνησα με εντολή των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης, αλλά μια νέα αρχή. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τη βούληση των πολιτών στο πρόσωπο μου μέχρι τη λήξη αυτής της αυτοδιοικητικής περιόδου. Παράλληλα δεσμεύομαι να δώσω το καλύτερο εαυτό μου σε όποια μελλοντική τους εντολή.

Δημήτρης Καρακασίδης Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Κοζάνης