Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βασίλειος Άμπας

 

Βασίλειος Άμπας - Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Γεννήθηκε στη Φλώρινα τον Απρίλιο του 1970. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά.

Είναι Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, διδάκτωρ του Α.Π.Θ. με 40 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Από το 2000 έως το 2010 εργαζόταν στη Δ.Ε.Β. της Ν.Α. Φλώρινας ως προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης Έργων – Διαχείρισης Εδαφοϋδατικών Πόρων. Κύρια αντικείμενά του είναι η σύνταξη και επίβλεψη μελετών έργων υποδομής που αφορούν τη γεωργία (αναδασμοί, φράγματα, αρδευτικά έργα) καθώς και η εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης των πόρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία (εδαφικοί, υδατικοί, ενεργειακοί, ανθρώπινοι). Από το 2011 και μετά είναι τμηματάρχης στη ΔΑΟΚ ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Είναι υπεύθυνος υλοποίησης 11 ευρωπαικών προγραμμάτων στην ΠΔΜ.

Υπήρξε εκπαιδευτικός της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας και στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (1995 – σήμερα), διδάσκοντας αρδεύσεις και εδαφολογία.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας – μελετητής, συνέταξε μελέτες για την ένταξη αγροτών σε αναπτυξιακά προγράμματα, από το 1994 μέχρι 2000.

Η ενασχόληση του με τα κοινά περιλαμβάνει : γραμματέας Π.Ε.Γ.Δ.Υ., Γεν. Γραμματέας και πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Ν.Α.Φλώρινας, εκλέκτορας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.