Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Φλώρινας 2022»

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Φλώρινας 2022»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Φλώρινας 2022»

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Φλώρινας 2022»

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των μηχανημάτων που υπάρχουν στην Τεχνική Έκθεση του διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Φλώρινας 2022», διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

  • Στο «1. Προδιαγραφές υπολογιστών τύπου Α» και συγκεκριμένα στο χωρίο «Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, Οθόνη) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή», διευκρινίζεται ότι οι οθόνες δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από ίδιο κατασκευαστή με τους ΗΥ τύπου Α. Οι προδιαγραφές των οθονών καθορίζονται σε «7.Προδιαγραφές για οθόνες τύπου Α» και σε «8.Προδιαγραφές για οθόνες τύπου Β».
  • Στο «2. Προδιαγραφές υπολογιστών τύπου Β», στη «Συνδεσιμότητα» αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει θύρα VGA δηλαδή «>=1 VGA». Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση ύπαρξης αυτής της θύρας είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
  • Στο «2. Προδιαγραφές υπολογιστών τύπου Β», στο «Επεξεργαστής», εκ παραδρομής αναφέρεται «>=IntelCore i5-12100T» ενώ το σωστό είναι «>=IntelCore i5-12500T».
  • Στο «3. Προδιαγραφές υπολογιστών τύπου Γ», στο «Λειτουργικό σύστημα», διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν μπορεί να προσφερθούν ΗΥ χωρίς λειτουργικό σύστημα («χωρίς κλειδί ενεργοποίησης») μπορούν να προσφερθούν ΗΥ που να έχουν εγκατεστημένη άδεια Windows 10 (Home ή κατά προτίμηση Pro).

 

 

Ο συντάξας της Τεχνικής Έκθεσης

Παντελής Πασιάς