Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Διαδικτυακό σεμινάριο έργου Epicah: Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικτυακό σεμινάριο έργου Epicah: Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Διαδικτυακό σεμινάριο έργου Epicah: Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Το έργο EPICAH που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων από 8 χώρες της Ευρ.Ένωσης, με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας ανέλαβε την πρωτοβουλία και διοργανώνει ένα ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο τη Δευτέρα 4 Απρ 2022 στις 10.00 πμ.

Εκπρόσωποι όλων των Διαχειριστικών Αρχών Προγραμμάτων των διασυνοριακών περιοχών
που συμμετέχουν στο έργο EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη
διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς», εκπρόσωποι του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών, αλλά και αριθμός εκπροσώπων τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, θα λάβουν μέρος στις παρουσιάσεις με επίκεντρο τον τουρισμό & τον πολιτισμό σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρ.Ένωσης και του τρόπου που αυτές επηρεάστηκαν από την πανδημία COVID‐19.

Θα συζητηθούν επίσης τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ανέκυψαν, οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για να τα μετριάσουν, καθώς και οι προσαρμογές που αναγκαστικά έγιναν στα διαρθρωτικά προγράμματα των διασυνοριακών περιοχών.

Διαδικτυακό σεμινάριο έργου Epicah: Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Πληροφορίες για την ατζέντα και τις εισηγήσεις, όπως και ο σύνδεσμος για την συμμετοχή στο σεμινάριο αυτό δίνονται από τον κο Λαζαρίδη Λάζαρο, τηλ. 2461350982 και email llazaridis@pta.pdm.gr