Το πρόγραμμα για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο συμμετοχής ως εταίρος του Διασυνοριακού Σχήματος υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “WINCOME”, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τη Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom με τη χρήση του κάτωθι συνδέσμου: https://bit.ly/3kE4QmY

Παρέχετε επίσης η δυνατότητα Ζωντανής Παρακολούθησης μέσω YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=YRbNeq1NapQ

Ημέρα ώρα Έναρξης:

Τρίτη, 28/9/2021, 12:30 μ.μ.

Το Εργο “WINCOME- Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favoured Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector”

υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους των Συμμετεχουσών Χωρών (15%).

Περισσότερες Πληροφορίες:

https://wincomeproject.eu

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακού Προγράμματος IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania

 

Οι εταίροι για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

 

Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) Municipality of Zitsa (Lead beneficiary)

Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2) Municipality of Amyntaio (BP2)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταίρος 3) Region of Western Macedonia (BP3)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσας (Εταίρος 4) Regional Council of Korce (BP4)

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) Regional Center for Development and Cooperation (BP5)

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα  «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Η πρόσκληση για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα  «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

Το πρόγραμμα για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα  «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.