Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Ευφροσύνης Ντιό 2020

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Ευφροσύνης Ντιό 2020

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Ευφροσύνης Ντιό 2020

Οι δύσκολες στιγμές που ζούμε

ας είναι το έναυσμα για μια

στάση ζωής, πιο υπεύθυνη,

πιο ειλικρινής, πιο ανθρώπινη!

 

Με την ελπίδα της Γέννησης του

Κυρίου ως πλοηγό στη ζωή

μας, θα τα καταφέρουμε!

 

Το 2021 να είναι μια χρονιά

ευημερίας για τη Δυτική

Μακεδονία μας!

 

Καλές γιορτές!

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη Ντιό

 

 

Χριστουγεννιάτικες ευχές της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Ευφροσύνης Ντιό 2020