Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ) λογότυπο

Χρηματοδότηση Μελετών για την ωρίμανση έργων που θα υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 17,45 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χρηματοδότηση Μελετών για την ωρίμανση έργων που θα υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 17,45 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τέσσερις (4) Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 17,45 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 μελετών που θα εξασφαλίσουν την ωρίμανση έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των μελετών:

 • Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) / Μελέτες ωρίμανσης έργων διαχείρισης λυμάτων, με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ που θα διατεθούν για την ωρίμανση των έργων,
  • Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων παραλίμνιων οικισμών του Δήμου Κοζάνης
  • Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δήμου Φλώρινας
  • Κατασκευή Βιολογικών Καθαρισμών των Τοπικών Κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς, Ατραπού ανάντι του φράγματος Τριανταφυλλιάς.

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΕΥΑ Κοζάνης και η ΔΕΥΑ Φλώρινας.

Οι μελέτες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 22-09-2021 έως 30-11-2021 και ώρα 14:00:00.

 • Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α’θμιας και Β’θμιας) υγείας / Μελέτες ωρίμανσης έργων υποδομών υγείας, με προϋπολογισμό 000.000 ευρώ που θα διατεθούν για την ωρίμανση των έργων,
  • Επέκταση – αναμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Καστοριάς
  • Νέο κτήριο Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Αποθηκών υγειονομικού υλικού τού Γ.Ν. Φλώρινας
  • Στατική ενίσχυση κτηρίων παλιάς πτέρυγας και Εξωτερικών Ιατρείων / Αναβάθμιση κτηριακών υποδομών τού Γ.Ν. Κοζάνης

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης “Μαμάτσειο” και το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας “Ελένη Θ. Δημητρίου”.

Οι μελέτες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 9 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 22-09-2021 έως 01-11-2021 και ώρα 14:00:00.

 • Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων / Μελέτες ωρίμανσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ που θα διατεθούν για την ωρίμανση των έργων,
  • Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Καραγιαννίων
  • Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα : Κορομηλιά – Άργος Ορεστικό
  • Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης Κοζάνης
Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και ο Δήμος Κοζάνης.

Οι μελέτες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 22-09-2021 έως 30-11-2021 και ώρα 14:00:00.

 • Μελέτες ωρίμανσης έργων κατασκευής αναβάθμισης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ που θα διατεθούν για την ωρίμανση των έργων,
  • Κατασκευή/Βελτίωση ΕΟ15 από διασταύρωση με ΕΟ2 Φλώρινας-Καστοριάς μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Λαιμού
  • Βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Γρεβενών για την διασύνδεση της Δεσκάτης με τον οδικό άξονα Ε65 στον ΑΚ Αγιόφυλλου Καρπερού
  • Βελτίωση επαρχιακής οδού από Διασταύρωση Ε/Ο Κοζάνης-Σερβίων έως Βελβεντό
  • Βελτίωση επαρχιακής οδού από Διασταύρωση Ε/Ο Κοζάνης-Λάρισας μέσω Λάρισας μέσω Ρυμνίου έως Ελάτη και πρόσβασης στην Μαρμαροφόρο περιοχή Τρανόβαλτου

Δικαιούχος της Πρόσκλησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μελέτες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 20-09-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 14:00:00.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσκλήσεις, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.