Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 7.500 τ.μ. στο αγρόκτημα Αγίου Δημητρίου

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.500 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΦ277ΛΨ-ΤΤΑ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Γούλες

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.000 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΟΥΛΕΣ (ΑΔΑ: 7Ψ8Δ7ΛΨ-Κ0Υ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.750 τ.μ. στο αγρόκτημα Γούλες

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.750 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΟΥΛΕΣ (ΑΔΑ: 6ΤΙΘ7ΛΨ-Τ08) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Λευκόβρυσης

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 3.000 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΑΔΑ: 68037ΛΨ-ΠΘΠ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.784 τ.μ. στο αγρόκτημα Φτελιά Κοζάνης

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.784 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΦΤΕΛΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΔΑ: 6Ο0Ο7ΛΨ-ΡΜΛ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.500 τ.μ. στο αγρόκτημα Λευκόβρυσης

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.500 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΑΔΑ: 73ΒΕ7ΛΨ-ΣΡΩ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 14.850 τ.μ. στο αγρόκτημα Βαθυλάκκου

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 14.850 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΑΔΑ: 7Ι7Μ7ΛΨ-ΦΡΖ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.977 τ.μ. στο αγρόκτημα Βαθυλάκκου

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.977 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΑΔΑ: Ω32Σ7ΛΨ-7ΝΨ) Έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2016

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης 3/2016 (ΑΔΑ: 6Ξ5Θ7ΛΨ-ΦΝΟ) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών. Φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2016.

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2016

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης 2/2016 (ΑΔΑ: 7Θ357ΛΨ-ΟΨΘ) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2016.

» Διαβάστε περισσότερα
1 184 185 186 187 188 198