Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.077 τ.μ. στο αγρόκτημα Αγίας Άννας

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.077 τ.μ. στο αγρόκτημα Αγίας Άννας, νομού Καστοριάς με σκοπό την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Απλοποιημένη Προκήρυξη Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού του έργου: « Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200» στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, στο τμήμα Επταχώρι – Όρια Ιωαννίνων»

Απλοποιημένη Προκήρυξη  Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΨΨΝ7ΛΨ-ΥΚΟ) Η Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 29 του Ν.3669/08, άρθρο 60 του Ν. 4257/14, άρθρο 143 του Ν. 4281/14) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών – ενίσχυση λόγω ανωτέρας βίας του έργου Αποκατάσταση και σταθεροποίηση […]

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός για Γραφική, Μηχανογραφική ύλη και χαρτιού της ΠΕ Καστοριάς για το 2016

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2016 για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού-fax) για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016.

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αρίθ. 188/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προβεί σε συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς ∆ιάταξης ∆ημιουργίας Υπογραφής (Α∆∆Υ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακίνησης δημοσίων εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου μεταξύ φυσικών ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.744,00, € με […]

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Αποκατάσταση φωταγώγησης επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015», με προϋπολογισμό #53.226,04 Ευρώ#.

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Κοπή – καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 763Ε7ΛΨ-ΧΒΗ) 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» με προϋπολογισμό 130.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 105.335,77 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ […]

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΩΩΛ37ΛΨ-Π1Υ) 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 242.827,89 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», με προϋπολογισμό 650.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 526.281,92 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΒΕ07ΛΨ-Τ0Μ) 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», με προϋπολογισμό 1.100.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 890.109,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την Συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 6ΛΟΞ7ΛΨ-2ΦΗ) 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», με προϋπολογισμό 320.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 259.085,43 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Όλο το άρθρο