Ηλεκτρονική Εφαρμογή - Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πιλοτική εφαρμογή του έργου Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναδόχου (ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» & «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»), για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία».

Continue Reading