Τοπαλίδης Ηλίας

Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020

Εκθέσεις Απολογισμού

Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020

Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020

Τη χρονιά που μας πέρασε κληθήκαμε ως Περιφερειακή αρχή, και εγώ ο ίδιος ως Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας, να αντιμετωπίσουμε τις εξαιρετικά δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή, λάβαμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την έγκαιρη θωράκιση των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειάς μας.

Κατόπιν επικοινωνίας με τους Διοικητές των νοσοκομείων και τους Διευθυντές των Κλινικών καταγράψαμε τις ανάγκες και τις ελλείψεις κάθε δομής και χρηματοδοτήσαμε τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας με 47.731.744 ευρώ και τα Κέντρα Υγείας με 2.750.532 ευρώ.

Νοσοκομεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020

Κέντρα Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020 Απολογισμός πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας για το έτος 2020

Παράλληλα, κινηθήκαμε άμεσα και φροντίσαμε για τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των δομών υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού:

 • προμήθεια και παραχώρηση στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας 3.700
  στολών και 10.000 μασκών προστασίας συνολικής αξίας 71.480 ευρώ,
 • προμήθεια και τοποθέτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ενός μηχανήματος
  μοριακής ανάλυσης (
  real time PCR), προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες
  των κατοίκων ολόκληρης της Περιφέρειας με την παράλληλη προσφορά 10.000
  αντιδραστηρίων
  και τη χρηματοδότηση της πρόσληψης τριών μοριακών
  βιολόγων
  με τρίμηνες συμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση του
  εργαστηρίου και η άμεση εκκίνηση της λειτουργίας αυτού,
 • Έκδοση Πρόσκλησης 117 με τίτλο: Δράσεις ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας
  για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19, με την οποία χρηματοδοτήθηκε
  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-20, η αγορά απαραίτητου
  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης με 3.054.589
  ευρώ, το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας 1.760.212 ευρώ, το Γενικό Νοσοκομείο
  Φλώρινας 1.507.600 ευρώ, για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με 2.218.790
  ευρώ και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών με 1.551.940 ευρώ.
  Με την ίδια Πρόσκληση 117 βρίσκεται υπό αξιολόγηση η χρηματοδότηση του ΕΚΑΒ
  Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 885.583,20 ευρώ.
  Τέλος, στην ίδια πρόσκληση 117 συμπεριλήφθηκε και η δαπάνη για την
  αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας της ΠΔΜ συνολικού
  ύψους 382.282 ευρώ.
 • Χρηματοδότηση με το ποσό των 356.640 ευρώ της πρόσληψης επικουρικού
  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
  στις δομές πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και τους φορείς παροχής υγείας (πχ. ΕΚΑΒ),
 • Παραχώρηση 700.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στην
  3η ΥΠΕ, προκειμένου να διεξαχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής
  προστασίας
  ,
 • Διανομή σε όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας ειδικών μασκών προστασίας με
  φίλτρα FFP2 (δωρεά της ΕΝΠΕ) για την προστασία των εργαζομένων στο χώρο της
  υγείας. Κάθε Κέντρο Υγείας έλαβε από 730 τεμάχια.
 • Μίσθωση και παραχώρηση στα ειδικά κλιμάκια των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ, ειδικών
  χώρων – ιατρείων για τη διενέργεια δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού (PCR test,
  Rapid test) σε ύποπτα περιστατικά κορονοϊού,
 •  Έγκριση Δαπάνης για την Προμήθεια οικίσκων (Isobox) για τα Κ.Υ. Αμυνταίου,
  Σερβίων, Γρεβενών, Καστοριάς  και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να
  διευκολυνθεί η διαλογή των ασθενών και η ορθή τήρηση των Πρωτοκόλλων
  Ασφαλείας λόγω κορονοϊού

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Βοήθειας προς τους Απόρους  (ΤΕΒΑ)

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν συναφθεί 4 συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 3.256.406,64 ευρώ.

Μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 25 διανομές σε 14 σημεία διανομών σε όλη την Περιφέρεια, με τις περισσότερες από αυτές να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο drive through για την αποφυγή συνωστισμού και την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

Πρόγραμμα Καταπολέμησης κουνουπιών 2020-2022  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου διενεργήθηκαν  8.012 έλεγχοι σε 2.508 εστίες και πραγματοποιήθηκαν 1.489 ψεκασμοί.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου 1.178.000 ευρώ.

Επιχορήγηση Προνοιακών Δομών και Ιδρυμάτων

Έχουν ενταχθεί νέες δράσεις και συνεχίζεται απρόσκοπτα η χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων έργων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΔΜ στους Άξονες 9 και 10 Προώθηση κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δράσεις Στήριξης ΑμΕΑ

Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με εκπροσώπους των συλλόγων ΑμΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνει μια καταγραφή του πλήθους των Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή καθώς επίσης και των κατηγοριών της αναπηρίας αυτών. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει και συγκεντρώσει προτάσεις για έργα που θα ήθελαν να υλοποιηθούν στην περιοχή.

Αθλητισμός

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων της Περιφέρειας και καταγραφή των αιτημάτων ενίσχυσής τους.

Προμήθεια και παραχώρηση χλοοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Ε.Π.Σ. Κοζάνης και πάγιου αθλητικού εξοπλισμού για το Αθλητικό σωματείο Τζούντο Αρίσταρχος Κοζάνης, τα δυο αυτά έργα χρηματοδοτήθηκαν από τον τοπικό πόρο.

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του γηπέδου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Δήμου Κοζάνης 600.000 ευρώ, την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στίβου για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Κοζάνης 109.273,63 ευρώ και τον εξοπλισμό των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Κοζάνης 542.638,97 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται στο ποσό του 1.251.914,6 ευρώ.

Εν κατακλείδι, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποίησα συναντήσεις και επαφές με πολίτες, εργαζομένους στο χώρο της υγείας, τοπικούς φορείς, εκπροσώπους συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία, εκπροσώπους αθλητικών σωματείων και εργάστηκα σκληρά για να ικανοποιήσω τα αιτήματα αυτών και να επιλύσω άμεσα τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στην περιοχή μας.

Παράλληλα, βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την 3η ΥΠΕ, τους Διοικητές των Νοσοκομείων και τους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας και έχω πραγματοποιήσει πληθώρα επισκέψεων και παρεμβάσεων στο Υπουργείο Υγείας.

Φρόντισα να βρίσκομαι στο πλευρό των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, διεκδικώντας δυναμικά την ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στην Περιφέρειά μας.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας

 

 

Ηλίας Τοπαλίδης

 

 

Για να δείτε αναλυτικά τον ετήσιο απολογισμό των Δράσεων του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης

και Μέριμνας, κ. Τοπαλίδη Ηλία, όπως παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Ιανουαρίου, παρακαλώ ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=0cXVwHUj8BQ