Απολογισμός 2020

Εκθέσεις Απολογισμού

Απολογισμός 2020 ΠΔΜ

Απολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2020

Ο απολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2020 βρίσκεται εδώ (αρχείο zip)