Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-8-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-8-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-8-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (4-8-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης»
 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ 2020»
 4. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας»
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του δημόσιου διαγωνισμού:  «Μελέτη Θραύσης των φραγμάτων Κολχικής και Παρορίου της Π.Ε. Φλώρινας και μελέτης διαχείρισης διασυνοριακής έκτακτης ανάγκης»
 6. Α) Ακύρωση της με αριθμό 885/20 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Β) Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας ελαστικών και υλικών για τα επιβατικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και φορτηγών των Δ/νσεων: Διοίκησης, Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.963,78 € (συμπ. ΦΠΑ)
 7. Έγκριση της μεταφοράς μαθήτριας από τη Νίκη προς το ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και του επιδόματος του άρθρου 3β της 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Κ.Υ.Α.
 8. Έγκριση της διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

  για την προμήθεια 15.000 κιλών λευκού οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6,250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ)

 9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 9 αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών (στους οποίους είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 2/2020 με την αριθ. 598/2020 και ΑΔΑ: 6Κ397ΛΨ-ΒΛΤ) που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του υπ’ αριθ. 72440 ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της υπ’ αριθ. 2/71477/24-4-2019 διακήρυξης της Π.Ε. Φλώρινας για την  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2019-2020
 10. Έγκριση του Πρακτικού Νο 12 αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2020 με αριθ. πρωτ. 81604/16-6-2020 (αριθ. συστήματος 85166) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023
 11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Μηχανήματος ΜΕ-3135 ΚΥ της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικής Οδού 3 από όρια Π.Ε. Φλώρινας-Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα»
 13. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Σερβίων και Βελβεντού»
 14. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 347,20 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την προμήθεια δέκα (10) καμερών για τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου
 15. Έγκριση δαπάνης για την πρακτική άσκηση πέντε αποφοίτων ΕΠΑΛ και πέντε μαθητών ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος  2020-2021
 16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης κας Παναγιώτας Γκατζαβέλη
 17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 20. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #65.700,00€#
 22. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  Π.Ε Φλώρινας»
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ  Π.Ε Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης #62.000,00 €#
 24. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ  Π.Ε Φλώρινας»
 25. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #65.720,00 € #
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός  ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου ΦΛΩΡΙΝΑΣ  Π.Ε Φλώρινας»
 27. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΠΕΛΑΡΓΟΥ»