Διοικητήριο ΖΕΠ

Απάντηση στην Επαγγελματία Καταστροφολόγο κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απάντηση στην Επαγγελματία Καταστροφολόγο κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Απάντηση στην Επαγγελματία Καταστροφολόγο κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Με μεγάλη μας έκπληξη παρακολουθούμε την κα Ζεμπιλιάδου, να προχωρά διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και αποκρύπτοντας ηθελημένα πράγματα και καταστάσεις, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας της επαναδημοπράτησης του Φράγματος Νεστορίου, της ολοκλήρωσης της μελέτης του αρδευτικού του και της διαδικασίας που αφορά στην άδεια εγκατάστασης του Υδροηλεκτρικού του.

Σε δελτίο τύπου, της 14/01/2023 με τίτλο: «“ΕΛΠΙΔΑ”: Φράγμα και Αρδευτικό Νεστορίου: τρία χρόνια τώρα ούτε τους φακέλους του έργου δεν διαβίβασαν στο Υπουργείο…..,» σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης και κινδυνολογίας, αναφέρει μεταξύ των άλλων:

Για την εξέλιξη της διαδικασίας επαναδημοπράτησης χαρακτηριστικά  όπως και στον τίτλο του δελτίου αναφέρει:

«Τρία χρόνια τώρα οι Φάκελοι του έργου δεν διαβιβάσθηκαν καν στο Υπουργείο..».

Να ενημερώσουμε την κα Ζεμπιλιάδου  ότι οι φάκελοι της μελέτης (αν αυτούς εννοεί με την φράση «φάκελοι») με τις εγκρίσεις τους είχαν διαβιβαστεί στο ΥΠΠΑΤ, πριν καν την διαδικασία ένταξης του έργου το 2010, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη και δημοπράτηση του.

Αν πάλι η κα Ζεμπιλιάδου εννοεί με τον όρο «Φάκελοι του έργου», το λογαριασμό, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τις δικαστικές προσφυγές και την αλληλογραφία με τον ανάδοχο, όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 και μετά που την επίβλεψη ανέλαβαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, το σύνολό τους κοινοποιούνταν και στο ΥΠΑΑΤ, οπότε οι υπηρεσίες του είχαν πλήρη ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης του έργου.

Στην περίπτωση που η κα Ζεμπιλιάδου πάλι υπονοεί ως  «Φάκελοι του έργου» τον φάκελο εγγυητικών επιστολών και τον φάκελο αναλυτικών επιμετρήσεων, τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) και τις αποφάσεις έγκρισης αυτών, να την ενημερώσουμε ότι όλα αυτά παραδόθηκαν στο κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ, αποτελούμενο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων και Αγροτικών Υποδομών κο. Πετρογιάννη Αθανάσιο, την Προϊσταμένη του Τμήματος Κατασκευών και Παρακολούθησης Έργων κα Μαρίνα Δελή, τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΥΠΠΑΤ κο. Άνθιμο Σπυρίδη, και τον Νομικό του Σύμβουλο κο. Γιώργο Γάλλο, με τα υπ΄αρίθμ.200456/16-12-2022 και 200446/16-12-2022 έγγραφα, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, κατά την επίσκεψή τους στην Π.Ε Καστοριάς.

Την ώρα εκείνη  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κας Δέσποινας Κοζατσάνη, παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Θωμά Μάνου και του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς κ. Στέλιου Κοτσάκου.

Τα αποτελέσματα και η σκοπιμότητα της συνάντησης εκείνης, γνωστοποιήθηκαν με Δελτίο Τύπου την ίδια ημέρα, με τίτλο:

«Συνάντηση με Κλιμάκιο του ΥΠΠΑΤ για την Επαναδημοπράτηση του Φράγματος Νεστορίου στην Π.Ε. Καστοριάς».

Να ενημερώσουμε επίσης την κα Ζεμπιλιάδου και όσον αφορά την φράση «επικαιροποίηση μελέτης δεν έγινε…»,  ότι στην εν λόγω σύσκεψη όπως και στο Δελτίο Τύπου της Π.Ε Καστοριάς αναφέρεται:

«…Αποτυπώθηκε η υπάρχουσα κατάσταση, αναλύθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την επαναδημοπράτηση του έργου, και τέθηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να συντονίσουν οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο».

Επίσης να την ενημερώσουμε ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΥΠΑΑΤ, με την βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Καστοριάς, ήδη πραγματοποιεί την επικαιροποίηση του Προϋπολογισμού της μελέτης, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους, με σκοπό  την επαναδημοπράτηση  και επανεκκίνηση του έργου.

Όσον αφορά την εξέλιξη της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης του αρδευτικού δικτύου του Φράγματος Νεστορίου, αρχικά να ενημερώσουμε την κα Ζεμπιλιάδου ότι από το 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, η χρονική περίοδος αφορά άλλη Περιφερειακή Αρχή.

Όσον αφορά την παρούσα Περιφερειακή Αρχή, εκτός των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων – πιέσεων του ίδιου του κ. Περιφερειάρχη στον εκάστοτε υπουργό, στην ίδια σύσκεψη το κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ  διαβεβαίωσε ότι εντός του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της μελέτης του αρδευτικού.

Όλες οι δοθείσες παρατάσεις έγιναν στην βάση της τήρησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος ως προς τον καθαρό χρόνο τήρησης του από τον μελετητή.

Ο χρόνος παρατάθηκε λόγω της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου (υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση στης 28/7/2022), και της υγειονομικής κατάστασης και των περιορισμών στις μετακινήσεις,  που επικρατούσε αυτά τα δύο χρόνια, η οποία δεν επέτρεψε την απρόσκοπτη τήρηση (Συναντήσεις – επισκέψεις – εγκρίσεις – τηλεργασία)  του αρχικού χρονοδιαγράμματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

Τέλος να ενημερώσουμε την κα Ζεμπιλιάδου, ότι όσον αφορά στο θέμα του Υδροηλεκτρικού του Φράγματος, με εμπρόθεσμες ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής ζητήθηκε με το υπ. αρίθμ.197870/13-12-22 αίτημα παράτασης της άδειας εγκατάστασης, η οποία και δόθηκε για ένα ακόμη χρόνο, με το υπ.αρίθμ.1026/10-01-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης  Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Συμπερασματικά, προς απάλειψη του  μίζερου και καταστροφολογικού πολιτικού λόγου, που η κα Ζεμπιλιάδου εκφράζει, είτε σκοπίμως είτε χωρίς να   έχει ενημερωθεί για την επαναφορά της αλήθειας, για να υπάρξει  επιτέλους Ελπίδα γι΄ αυτόν τον τόπο επισημαίνουμε τα εξής:

  • Το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις Υπηρεσίες της, έχει ήδη λάβει όλους του απαραίτητους για την επικαιροποίηση «φακέλους».
  • Η επικαιροποίηση πραγματοποιείται ήδη από τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΥΠΑΑΤ με την βοήθεια των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Καστοριάς, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους.
  • Η χρηματοδότηση της συνέχειας του έργου είναι εξασφαλισμένη και θα υπάρξει ως γέφυρα στο νέο Π.Α.Α 2021-2027, με την διαβεβαίωση τόσο του Υπουργού κου Γεωργαντά, όσο και του κλιμακίου των Υπηρεσιακών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Η μελέτη του αρδευτικού του φράγματος εντός του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί.
  • Η άδεια εγκατάστασης του Υδροηλεκτρικού του Φράγματος Νεστορίου, παρατάθηκε κατά ένα χρόνο έως της 19/12/2023, και με δεδομένη την πρόθεση του Περιφερειάρχη κου Γιώργου Κασαπίδη για την χρηματοδότηση του, θα γίνει και η υλοποίησή του, παράλληλα με την κατασκευή του φράγματος.

 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι σε πείσμα της κας Ζεμπιλιάδου και της παράταξής της, που ευαγγελίζονται την αποτυχία του όλου εγχειρήματος, η Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου Κασαπίδη, έχει ήδη προβλέψει σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό όλα εκείνα τα βήματα και τις ενέργειες που γίνονται μεθοδικά, ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο για το λαό της Καστοριάς.

Ένα έργο που θα συμπεριλαμβάνει και το φράγμα ολοκληρωμένο, και το αρδευτικό άρτιο, με εξασφαλισμένο το υδροηλεκτρικό.

Αυτό είναι το χρέος και το όραμά μας για τους ανθρώπους της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα  στην τόσο ευαίσθητη αυτή ακριτική περιοχή της πατρίδας μας και της Περιφέρειας μας.