Ανάρτηση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Νεστόριο Καστοριάς

Τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο – Χιονάτο», με προϋπολογισμό 5.340.000,00 € (με Φ.Π.Α.) ανάρτησε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με α/α συστήματος 81183, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σκοπό έχει τη βελτίωση-αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης «Νεστόριο-Χιονάτο-Διποταμία».

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 28/05/2019 και ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 05/06/2019.