Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων (24-7-2017)

Μετατάξεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρίσσιας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σύμφωνα με την αριθμ. 13/23.06.2017 (Θ-1ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου το Γ. Ν. Μεσσηνίας, στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων.

Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση – πρόσκληση