Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν την κάλυψη δεκαέξι (16) θέσεων στη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μετακίνηση, μετάθεση ή απόσπαση μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α΄ 205).

Ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν έχουν ως εξής:

Διαβάστε εδω την ανακοίνωση (ΩΨ25465Θ1Ω-Φ1Δ)