Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων κλάδων ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και ΠΕ Πληροφορικής στο Δήμο Αθηναίων

Μετατάξεις

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην κάλυψει πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και πέντε (5) θέσεων κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση