Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Πειραιά

Μετατάξεις

Ο Δήμος Πειραιά προτίθεται να προβεί στην κάλυψει τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (Ω7ΘΖΩΞΥ-ΔΑΚ)