Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-3-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-3-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (13-3-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 1026/15.02.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2017.

Αναλυτικότερα:

 

1. Όσον αφορά στην 27η Μαρτίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.02)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ ( GROW.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.1.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.4.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.J.3.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Α.6)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.B.AGRI)

2. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Η.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.D.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.E.2)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.DG.02)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.CI)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.CΤ)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.OSINΤ)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.A.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.B.2)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.B.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.C.1)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.3)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7ΑΝ7465ΧΘΨ-31Ε)

 

Για την Π.Δ.Μ.