Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  (Ν.Π.Δ.Δ) εποπτεθόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευματων ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση