Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι στις 31/10/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της)  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών».

Η ανωτέρω Επιτροπή θα συσταθεί   σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από στελέχη – υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή.

Η Εισηγήτρια Προϊσταμένη

Τμ. Προμηθειών

Ωρολογά Ελένη

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Κατσιαμάκας Χαρίσιος